#tusovo4ka @ WeNet.ru

21 2018 - 2:13:03
1- , 0 #tusovo4ka.

( 1 )
5
80
20
1
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23
16.6%
1
0% 0% 16.6%
1
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50%
3
0% 0% 16.6%
1
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23
  ?

; , ?
, .
Shift . :)
, .
#tusovo4ka! , .
#tusovo4ka! . :-)
... ...
 
1 Wit (2 ) , Wit
- !
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
#tusovo4ka!
#tusovo4ka!
Wit () - . 1 !
#tusovo4ka! !?
.
: 6.

pisg v0.71
pisg by Morten Brix Pedersen . HUGO
00 00 00