#tusovo4ka @ WeNet.ru

14 2019 - 3:13:04
5- , 0 #tusovo4ka.

( 5 )
11
9
45
36
9
5
18
9
18
10
36
18
18
18
4
36
1
9
1 2 3 4 5
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23
22.5%
7
6.4%
2
3.2%
1
0% 0% 0% 0% 12.9%
4
6.4%
2
3.2%
1
0% 0% 6.4%
2
12.9%
4
0% 0% 6.4%
2
3.2%
1
6.4%
2
0% 6.4%
2
0% 0% 3.2%
1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23
  ?

; , ?
, .
Shift . :)
, .
#tusovo4ka! , .
#tusovo4ka! . :-)
... ...
- !
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
#tusovo4ka!
#tusovo4ka!
Buster () - . 10 !
#tusovo4ka! !?
.
: 31.

pisg v0.71
pisg by Morten Brix Pedersen . HUGO
00 00 00