#tusovo4ka @ WeNet.ru

21 2018 - 3:13:03
3- , 0 #tusovo4ka.

( 3 )
59
10
22
57
10
2
3
1
1
1 2 3
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23
4.8%
3
0% 4.8%
3
3.2%
2
0% 1.6%
1
3.2%
2
3.2%
2
3.2%
2
41.9%
26
0% 3.2%
2
8.0%
5
4.8%
3
3.2%
2
3.2%
2
0% 1.6%
1
6.4%
4
1.6%
1
1.6%
1
0% 0% 0%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23
  ?

; , ?
, .
Shift . :)
, .
#tusovo4ka! , .
#tusovo4ka! . :-)
... ...
- !
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
#tusovo4ka!
#tusovo4ka!
Wit () - . 10 !
#tusovo4ka! !?
.
: 62.

pisg v0.71
pisg by Morten Brix Pedersen . HUGO
00 00 00