#tusovo4ka @ WeNet.ru

19 2018 - 3:13:03
4- , 0 #tusovo4ka.

( 4 )
23
21
26
39
13
12
8
8
26
8
17
21
17
21
13
1
4
1 2 3 4
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23
10.9%
6
0% 3.6%
2
3.6%
2
0% 0% 3.6%
2
0% 10.9%
6
5.4%
3
7.2%
4
9.0%
5
0% 10.9%
6
5.4%
3
0% 1.8%
1
3.6%
2
12.7%
7
7.2%
4
1.8%
1
0% 0% 0%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23
  ?

; , ?
, .
Shift . :)
, .
#tusovo4ka! , .
#tusovo4ka! . :-)
... ...
 
1 Wit (2 ) , Wit
- !
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
#tusovo4ka!
#tusovo4ka!
Buster () - . 11 !
#tusovo4ka! !?
.
: 55.

pisg v0.71
pisg by Morten Brix Pedersen . HUGO
00 00 00