#tusovo4ka @ WeNet.ru

18 2019 - 3:13:04
5- , 0 #tusovo4ka.

( 5 )
28
60
14
7
17
15
7
14
25
7
15
10
25
10
7
2
7
1
3
1 2 3 4 5
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23
8.1%
5
3.2%
2
4.9%
3
3.2%
2
0% 0% 1.6%
1
1.6%
1
6.5%
4
6.5%
4
0% 3.2%
2
3.2%
2
6.5%
4
9.8%
6
3.2%
2
1.6%
1
0% 8.1%
5
4.9%
3
8.1%
5
4.9%
3
6.5%
4
3.2%
2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23
  ?

; , ?
, .
Shift . :)
, .
#tusovo4ka! , .
#tusovo4ka! . :-)
... ...
- !
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
#tusovo4ka!
#tusovo4ka!
Wit () - . 15 !
#tusovo4ka! !?
.
: 61.

pisg v0.71
pisg by Morten Brix Pedersen . HUGO
00 00 00