#tusovo4ka @ WeNet.ru

15 2018 - 3:17:04
7- , 0 #tusovo4ka.

( 7 )
23
19
13
6
10
46
13
23
32
30
13
4
13
4
6
19
4
13
4
19
7
4
6
4
13
2
2
8
15
1
2
1 2 3 4 5 6 7
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23
13.8%
17
3.2%
4
3.2%
4
8.9%
11
2.4%
3
2.4%
3
4.8%
6
2.4%
3
3.2%
4
12.1%
15
0.8%
1
0% 3.2%
4
1.6%
2
6.5%
8
8.1%
10
0.8%
1
4.0%
5
7.3%
9
3.2%
4
6.5%
8
0.8%
1
0% 0%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23
  ?

; , ?
, .
Shift . :)
, .
#tusovo4ka! , .
#tusovo4ka! . :-)
... ...
- !
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
#tusovo4ka!
#tusovo4ka!
Wit () - . 21 !
#tusovo4ka! !?
.
: 123.

pisg v0.71
pisg by Morten Brix Pedersen . HUGO
00 00 00