#tusovo4ka @ WeNet.ru

25 2019 - 3:17:04
7- , 0 #tusovo4ka.

( 7 )
37
13
35
35
16
16
10
2
21
8
24
32
10
13
8
23
18
16
21
5
15
5
16
2
16
14
13
8
5
10
1
2
1 2 3 4 5 6 7
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23
11.5%
16
2.1%
3
0.7%
1
2.1%
3
1.4%
2
0.7%
1
5.0%
7
4.3%
6
10.0%
14
2.1%
3
2.1%
3
2.8%
4
2.1%
3
9.3%
13
2.8%
4
5.7%
8
2.1%
3
1.4%
2
7.9%
11
5.7%
8
4.3%
6
2.1%
3
3.5%
5
1.4%
2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23
  ?

; , ?
, .
Shift . :)
, .
#tusovo4ka! , .
#tusovo4ka! . :-)
... ...
 
1 Wit (2 ) Wit,
- !
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
YooKim 7 ...
#tusovo4ka!
#tusovo4ka!
Wit () - . 35 !
#tusovo4ka! !?
.
: 139.

pisg v0.71
pisg by Morten Brix Pedersen . HUGO
00 00 00