#tusovo4ka @ WeNet.ru

21 2018 - 3:17:04
7- , 0 #tusovo4ka.

( 7 )
32
25
31
31
12
20
6
18
28
9
15
12
12
15
6
15
6
12
15
12
7
3
3
9
6
6
3
3
6
6
1
3
1 2 3 4 5 6 7
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23
7.0%
7
3.0%
3
4.0%
4
2.0%
2
1.0%
1
2.0%
2
8.0%
8
3.0%
3
9.0%
9
7.0%
7
1.0%
1
6.0%
6
2.0%
2
7.0%
7
5.0%
5
6.0%
6
2.0%
2
4.0%
4
6.0%
6
8.0%
8
3.0%
3
1.0%
1
0% 0%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23
  ?

; , ?
, .
Shift . :)
, .
#tusovo4ka! , .
#tusovo4ka! . :-)
... ...
 
1 Wit (2 ) , Wit
2 (2 ) Wit,
abusshelter () - 1 !
, :
     *** abusshelter was kicked by YooKim (Banned: proxycheck: rbl.efnet.org)
YooKim , - 1 !
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
#tusovo4ka!
#tusovo4ka!
Wit () - . 20 !
#tusovo4ka! !?
.
: 99.

pisg v0.71
pisg by Morten Brix Pedersen . HUGO
00 00 01