#tusovo4ka @ WeNet.ru

10 2019 - 3:17:04
7- , 0 #tusovo4ka.

( 7 )
6
11
22
22
11
6
11
22
22
11
6
33
22
11
6
11
22
22
11
9
33
33
22
11
6
22
22
22
4
22
22
1 2 3 4 5 6 7
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23
11.3%
5
2.2%
1
0% 0% 0% 0% 0% 13.6%
6
13.6%
6
4.5%
2
0% 0% 4.5%
2
11.3%
5
6.8%
3
0% 2.2%
1
0% 9.0%
4
2.2%
1
2.2%
1
9.0%
4
0% 6.8%
3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23
  ?

; , ?
, .
Shift . :)
, .
#tusovo4ka! , .
#tusovo4ka! . :-)
... ...
- !
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
, #tusovo4ka!
#tusovo4ka!
#tusovo4ka!
Buster () - . 18 !
#tusovo4ka! !?
.
: 44.

pisg v0.71
pisg by Morten Brix Pedersen . HUGO
00 00 00